OGŁOSZENIE

sds w skawinie 17072020
 
Nasza Fundacja  Środowiskowy Dom Samopomocy w Skawinie z siedzibą w Skawinie ul. Węgierska 5, ma 4 wolne miejsca dla osób z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną.
1. Oferujemy:
- terapię zajęciową,
- opiekę psychologa,
- opiekę psychiatry,
- opiekę pracownika socjalnego,
- bezpłatną opiekę stomatologiczną,
- rehabilitację,
- wycieczki edukacyjne po Krakowie z wykwalifikowanym przewodnikiem,
- wycieczki krajoznawcze,
- turnusy rehabilitacyjne,
- udział w występach teatralnych oraz wyjazdy związane z pracą naszego teatru,
- grupę wsparcia dla rodziców i opiekunów,
- wiele innych.
2. Warunkiem udziału w terapii jest:
- pełnoletność,
- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
- skierowanie lekarza specjalisty,
- zamieszkanie na terenie gmin: Skawina, Mogilany, Czernichów.
3. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
4. Wszelkie informacje pod numerem telefonu: 12 276 85 29 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.