Pracownia komputerowo - poligraficzna

Prowadzimy zajęcia terapeutyczne poprzez:
1. Pracy z edytorami tekstu MS Word, Open Office: pisanie podań, CV, estetyka dokumentu.
2. Pracy z edytorami grafiki: tworzenie rysunków, obróbka zdjęć cyfrowych.
3. Pracy z arkuszem kalkulacyjnym: proste obliczenia w Excel.
4. Pracy z aplikacją Power Point - tworzenie prostych prezentacji multimedialnych.
5. Podstaw Internetu: wyszukiwanie potrzebnych informacji, zdjęć i obrazów.
6. Zapoznania z działaniem urządzeń peryferyjnych: drukarki, skanera, ksera.
7. Tworzenia śpiewników - umiejętność używania gilotyny i bindownicy.
8. Nauki języków obcych poprzez programy multimedialne.
9. Multimedialnych gier edukacyjnych.
10. Rozwiązywania prostych problemów wynikających z użytkowania komputera.
11. Tworzenie prostych stron WWW.


Celem pracowni jest:
1. Rozwijanie umiejętności manualnych, percepcyjnych.
2. Rozwijanie zdolności indywidualnych.
3. Umiejętność obsługi komputera
4. Umiejętność obsługi ksera, skanera, gilotyny i bindownicy.
5. Swobodne poruszanie się w środowisku Windows.
6. Umiejętność sporządzenia podania, CV w edytorze tekstu.
7. Swobodne poruszanie się w Internecie.
8. Poprawa własnej samooceny.