06.11.2018 r.- III Małopolski Konkurs Artystyczny im. Marii Grucy BARWY NIEPODLEGŁOŚCI

7
Do III Małopolskiego Konkursu Artystycznego im. Marii Grucy BARWY NIEPODLEGŁOŚCI zgłosiło się 15 Środowiskowych Domów Samopomocy z Małopolski, które przysłały 65 prac.
Nagroda specjalna Wojewody Małopolskiego Piotra Ćwika została przyznana Barbarze Zdradzie (ŚDS Łysa Góra) za pracę pt. „Portret artysty z żoną”
I miejsce - Janusz Wawryka (ŚDS Łysa Góra) 
II miejsce- Dariusz Konieczny (ŚDS Brzeszcze) 
II miejsce  ex aequo  Krystyna Waligóra (ŚDS Łysa Góra) 
III  miejsce Tomasz Bogusz (ŚDS Bobowa) 
III  miejsce  ex aequo Katarzyna Nowak (ŚDS Kęty)  
Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy!