29.03.2018 - Spotkanie Wielkanocne

5

Niech Zmartwychwstanie Jezusa przenika każdą chwilę naszego życia. W Nim jest sens wszystkiego! Alleluja!