I MAŁOPOLSKI KONKURS ARTYSTYCZNY IM.MARII GRUCY Śladami wielkich mistrzów od Giotta’a do Cezanne’a

66

29.09.2016 r. w Pałacyku Sokół w święto Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała odbył się wyjątkowy wernisaż wyjątkowych artystów z ŚDS – ów z całej Małopolski. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął wicewojewoda pan Piotr Ćwik, który też wręczył ufundowaną przez siebie nagrodę Grand Prix.
Goście dopisali. Zaszczycili nas swą obecnością: ks. proboszcz Edward Ćmiel, burmistrz MiG Skawina Paweł Kolasa, dyrektorzy placówek oświatowych Skawiny: Hanna Szczerbak, Jadwiga Boba, Krzysztof Gerc, Grzegorz Kubicki, Andrzej Spyrka oraz pracownicy PCPR z Krakowa Elżbieta Wilk i Maciej Łanecki, a także liczne grono naszych przyjaciół.
Gospodarzy miejsca ( CKiS) reprezentowała pani Joanna Krupiel z-ca dyrektora.
W konkursie wzięło udział 74 artystów z 25 ośrodków. Poziom był bardzo wysoki, o czym zgodnie mówili członkowie jury. Mieli oni niełatwe zadanie. Stąd miejsca I, II i III są ex aequo. Wyniki ogłosiła przewodnicząca jury Małgorzata Tomala.
Dodatkowe nagrody ufundowała Biblioteka Pedagogiczna, Towarzystwo Przyjaciół Skawiny oraz Centrum Kultury i Sportu w Skawinie , a także artysta malarz Marian Strzeboński.
Wernisaż uświetnili koncertem fortepianowym młodzi artyści Weronika Szczepaniak i Marcin Wójcik.