23.03.2016 r. - uroczysta sesja Rady Miasta i Gminy Skawina

1

Na uroczystej sesji Rady Miasta i Gminy Skawina tradycją jest, że prezentujemy nasze prace. Cieszymy się, że się podobają! Pani Kierownik złożyła też Radnym życzenia w imieniu całego ŚDS. Pokój Wam!