11.02. 2016 r. Światowy Dzień Chorego

7

Kolejny raz pielgrzymowaliśmy do Łagiewnik po nadzieję i miłość…