31.10.2014 r.- Pamięci Mieczysława Jankowicza

7

Przed 1 listopada nie zapominając o naszym drogim Mietku pojechaliśmy zapalić świecę na jego grobie...