Nasze pole w Paszkówce lipiec - sierpień 2014 r

2

Lato w pełni. Praca na polu wre. Ulubione dynie, kabaczki i ogórki owocują jak nigdy obficie. Dlatego w przetwarzanie tego dobra zaangażowani są wszyscy w naszym domu! Czasami nawet gościnnie nasze mamy.