25.03. i 03.04.2014 - Jak powstaje ikona?

45

Kolejne spotkania w Muzeum Ikon Erazma Ciołka w Krakowie to ważna lekcja z dziedziny historii sztuki. Można powiedzieć, że uczestnicy szczególnie z pracowni artystycznej stali się specjalistami w dziedzinie ikonopisania.

Odwiedzimy wkrótce jeszcze cerkiew prawosławną!