Śniadanie Wielkanocne – Spotkanie rodzin – 20.03.2008 r

Tradycją w naszym Domu jest spotkanie rodzin przed świętami wielkanocnymi i wspólne zasiadanie do świątecznie nakrytego stołu. Pracownia kulinarna z pomocą niezastąpionych mam, przygotowała tradycyjne potrawy wielkanocne, a pracownie plastyczna i
rękodzielnicza przygotowały dekoracje stołu i ozdoby w całym Ośrodku! Nasze spotkanie było pięknym wstępem do przeżywania świąt
wielkanocnych. Życzyliśmy sobie, by nadzieja i radość która jest nieodzownym elementem tych świąt, towarzyszyła nam w codziennym
życiu! Dziękuję wszystkim tak licznie przybyłym gościom! A także wszystkim pracownikom, uczestnikom i przyjaciołom, którzy włożyli
wiele serca i pracy, by klimat tego spotkania był wyjątkowy! Stanisława Szczepaniak Kierownik ŚDS