II Dzień Otwarty Domu - 28.10.2007

Dnia 28.10.1007 r., w święto Szymona i Judy Tadeusza patronów parafii przy której działa
Środowiskowy Dom Samopomocy odbył się II Dzień Otwarty Domu. Mieszkańcy Skawiny mieli możliwość zapoznania
i porozmawiania z pracownikami ŚDS oraz możliwość obejrzenia i zakupienia wszystkich wyrobów zwłaszcza Aniołów
(drewnianych, sznurkowych, ceramicznych, z masy solnej), które cieszą się dużą sympatią i powodzeniem. Cieszymy się,
że wiele osób odwiedziło nasz ŚDS.