Projekt "W zdrowym ciele, zdrowy duch"

5

Projekt "W zdrowym ciele, zdrowy duch" miał na celu kształtowanie pozytywnych nawyków żywieniowych oraz aktywnych form spędzania wolnego czasu wśród uczestników ŚDS oraz ich rodzin.

 

Działania projektowe trwały od 24 sierpnia. W ramach projektu uczestnicy brali udział w zajęciach ruchowych, integracyjnych, warsztatach kulinarnych oraz uprawiali Nordic Walking. W dniu jutrzejszym (tj. 24 październik 2017) odbędzie się impreza integracyjna na zakończenie projektu. Będzie to przestrzeń do podsumowania naszych działań, wymianę spostrzeżeń oraz czas na zaprezentowanie nabytych umiejętności.

1 2 3 4 5 6