26.07.2017 r. - Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie

4

Dzisiejszy dzień poświęciliśmy naszemu papieżowi Janowi Pawłowi II. Udział w warsztatach nt. życia Karola Wojtyły, oraz jego pielgrzymek jeszcze bardziej uzmysłowił nam jak był wielkim człowiekiem